Zmeny v s.r.o.

Zmeny v s.r.o. od 63,- € 
V každej spoločnosti z času na čas dochádza k určitým zmenám (odvolanie konateľa, vymenovanie nového konateľa, zmena sídla spoločnosti atď.)
V dôsledku zákonnej povinnosti aktualizovať údaje, ktoré sa povinne zapisujú do ORSR je každá spoločnosti povinná tieto údaje aktualizovať v opačnom prípade jej registrový súd uloží pokutu až do výšky 3.100,- € ( § 11 zák. 530/2003 )

Cena za zmeny v s.r.o. sú závislé od náročnosti zmeny, pohybujú sa však od 63,- € vrátane súdneho poplatku.

 Všetky ceny u nás sú konečné!

 Zmena sídla spoločnosti ZADARMO + 33,- € súdny poplatok – ak si u nás objednáte sídlo pre spoločnosť zmenu sídla urobíme len za súdny poplatok – 33,- €
Vypracujeme za Vás všetky potrebné doklady a podáme návrh na zmeny podľa Vašich  požiadaviek.  

 Všetky doklady  sú vypracované  advokátom oprávneným poskytovať právne služby

Naše služby:

Prejsť na začiatok