Zmeny v s.r.o. od 63,- € 
V každej spoločnosti z času na čas dochádza k určitým zmenám (odvolanie konateľa, vymenovanie nového konateľa, zmena sídla spoločnosti atď.)
V dôsledku zákonnej povinnosti aktualizovať údaje, ktoré sa povinne zapisujú do ORSR je každá spoločnosti povinná tieto údaje aktualizovať v opačnom prípade jej registrový súd uloží pokutu až do výšky 3.100,- € ( § 11 zák. 530/2003 )

Cena za zmeny v s.r.o. sú závislé od náročnosti zmeny, pohybujú sa však od 63,- € vrátane súdneho poplatku.

 Všetky ceny u nás sú konečné!

 Zmena sídla spoločnosti ZADARMO + 33,- € súdny poplatok – ak si u nás objednáte sídlo pre spoločnosť zmenu sídla urobíme len za súdny poplatok – 33,- €
Vypracujeme za Vás všetky potrebné doklady a podáme návrh na zmeny podľa Vašich  požiadaviek.  

 Všetky doklady  sú vypracované  advokátom oprávneným poskytovať právne služby

Naše služby:

 • zmenu sídla spoločnosti 
 • zmenu obchodného mena spoločnosti
 • zmenu predmetov podnikania
 • prevody obchodných podielov
 • zmenu osobných údajov spoločníka, konateľaprokuristu
 • vymenovanie/odvolanie štatutárneho orgánu, prokuristu
 • zmenu spôsobu konania konateľa spoločnosti
 • zvýšenie základného imania
 • konverziu základného imania na menu Euro, zaokrúhlenie základného imania
 • iné zmeny
 • poskytneme vám VIRTUÁLNE SÍDLO v centre mesta Košice

Ak potrebuješ rýchlo podnikať, máme pre teba pripravené už založené s.r.o. ( READY MADE ) ktoré nikdy nepodnikali viac v našom e-shope na www.sroihned.sk.