Založenie s.r.o. od 240,- € 

MN Company s. r. o. má dlhoročné skúsenosti so zakladaním spoločnosti, máme množstvo spokojných zákazníkov a hlavne odborné znalosti v danej problematike, čo je základ pre kvalitné, rýchle a odborné založenie spoločnosti.

Všetky doklady potrebné k založeniu s. r. o. sú vypracované advokátom oprávneným  poskytovať právne služby.

Každú spoločnosť zakladáme vždy podľa jednotlivých najnovších legislatívnych zmien, samozrejme  však prihliadame aj na požiadavky klienta.

Založenie spoločnosti bez nutnosti dokladovanie základného imania spoločnosti 5 000,- €
Návrh na zápis spoločnosti do ORSR podávame prostredníctvom elektronického podania v dôsledku čoho je súdny poplatok znížený na polovicu.

Cena za založenie s.r.o. je 260,- €  vrátene všetkých súdnych poplatkov v prípade, že si u nás pre spoločnosť objednáte aj virtuálne sídlo cena za založenie spoločnosti je 240,- € vrátane všetkých súdnych poplatkov.

Všetky ceny u nás sú konečné! 

V cene založenia s.r.o. sú obsiahnuté tieto úkony:
 • Poradenstvo pred založením, počas založenia a po založení spoločnosti.
 • Vypracovanie potrebných dokumentov (podľa platnej legislatívy).
 • Podanie návrhu na Živnostenský úrad, vrátane prevzatia osvedčenia o živnostenskom oprávnení.
 
 • Podanie návrhu na zápis spoločnosti na príslušný súd a prevzatie výpisu z Obchodného registra.
 • Garantujeme Vám založenie spoločnosti.
 • Využitím našich služieb ušetríte množstvo času, financií a nervov.

 POSTUP PRI ZALOŽENÍ SPOLOČNOSTI:

 1. Bezplatná konzultácia (telefonicky, osobne, alebo prostredníctvom emailu).
 2. Zašleme Vám formulár – po vyplnení vypracujeme potrebné dokumenty a zašleme Vám ich.
 3. Podpis dokumentov z Vašej strany a ich doručenie, poprípade zaslanie na našu adresu.
 4. Podáme žiadosť na Živnostenský úrad (v cene neobmedzený počet voľných živností).
 5. Podáme návrh na Obchodný register.
 6. Po zápise spoločnosti do Obchodného registra, prevezmeme výpis z OR
 7. Zaregistrujeme Vašu spoločnosť na daňovom úrade pre platenie dane z príjmu
 8. Doručenie všetkých dokladov k Vám

Ak potrebuješ rýchlo podnikať, máme pre teba pripravené už založené s.r.o. ( READY MADE ) ktoré nikdy nepodnikali viac v našom e-shope na www.sroihned.sk.