PARKMEDIUMXL
Cena za mesiac3,80 €8,50 €15 €
Cena za mesiac – pre 3 sídla a viac3 €DohodouDohodou
Súhlas so zriadením sídla
Označenie poštovej schránky
Preberanie poštových zásielok
neobmedzený počet
Preberanie pošty na adrese sídla formou
K-BOXU, neobmedzene 24/7
Preberanie doporučených zásielok
Skenovanie obsahu pošty
Online prístup k naskenovanej pošte
SMS notifikácia – v notifikácii Vám oznámime odosielateľa pošty
Preposielanie zásielok 1 x mesačne na adresu v SR
Preposielanie zásielok viac krát mesačne, alebo mimo SRDohodouDohodou
Spolu91,20 €
24 mesiacov
102 €
12 mesiacov
180 €
12 mesiacov