Trvalý pobyt v centre mesta Košice

Nehnuteľnosť je v našom osobnom vlastníctve
Máte trvalý pobyt na úrade respektíve bývate v podnájme a nemáte možnosť sa prihlásiť na trvalý pobyt?

Ponúkame Vám trvalý pobyt v centre mesta Košice na Jesennej ulici číslo 22 Košice – mestská časť Staré Mesto 040 01.

Trvalý pobyt poskytujeme len pre občanov Slovenskej republiky.

Prihlásenie na trvalý pobyt do 2 hodín od zaplatenia.

Všetky ceny sú konečné!

Výhody:

 • Prístup do škôl, škôlok, k lekárom a do nemocníc v Košiciach
 • Jednoduchšia komunikácia s úradmi
 • Možnosť prihlásenia motorového vozidla s pridelením Košického evidenčného čísla
 • Možnosť získania parkovacej rezidenčnej karty v Starom Meste
 • Preberanie poštových zásielok (SMS notifikácia o došlej zásielke a iné služby viď cenník Trvalý pobyt)
 • Ak ste živnostník a máte u nás trvalý pobyt môžete si na základe nášho súhlasu zapísať miesto podnikania do živnostenského registra s 50% zľavou . (nie je možné si dať zapísať miesto podnikania bez nášho súhlasu)

Postup:

 • Prostredníctvom nášho formulára si objednajte trvalý pobyt.
 • Vypracujeme a zašleme Vám doklady s popisom ako sa podpisujú ( na niektorých dokladoch je potrené overiť podpis )
 • S dokladmi Vám pošleme aj faktúru.
 • Po zaplatení faktúry Vás prihlásime na Miestnom úrade na trvalý pobyt. Budeme Vás informovať telefonicky, alebo prostredníctvom emailu.
 • Po prihlásení na trvalý pobyt si môžete isť vybaviť nový občiansky preukaz

Nehnuteľnosť je v našom vlastníctve

To je zárukou stability vášho trvalého pobytu, nemôže sa stať, že nám vlastník vypovie zmluvu o nájme a Vám zanikne trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt

 

Trvalý
Pobyt

Jesenná 22
Košice-Staré Mesto

Prechodný
Pobyt

Jesenná 22
Košice-Staré Mesto

Program

M

XL

M

XL

Cena za mesiac Dospelý 8,50 € 15 € 8,50 € 15 €
Cena za mesiac
Dieťa od 15 do 18 rokov
Dieťa do 15 rokov zdarma
4,50 € 4,50 € 4,50 € 4,50 €
Trvalý/prechodný pobyt
Označenie poštovej schránky, preberanie listových zásielok -neobmedzený počet zásielok
Preberanie doporučených zásielok ( podmienka odovzdanie preukazu na preberanie zásielok )
SMS, notifikácia – v notifikácii Vám oznámime odosielateľa pošty
Skenovanie obsahu pošty
Online prístup k naskenovanej pošte
Preposielanie zásielok 1 x mesačne v SR
Preposielanie zásielok viac krát mesačne, alebo mimo SR Cena na vyžiadanie
P.O.Box na preberanie zásielok ( slúži len na odovzdávanie Vám doručených zásielok ), prístupný 24 hodín
Spolu  102 € rok
+ 10 €
P.O.Box
180 € rok  102 € rok
+ 10 €
P.O.Box
180 € rok
Deti od 15 do 18 rokov
Deti do 15 rokov zdarma
54 € rok 54 € rok 54 € rok 54 € rok